ทัวร์ญี่ปุ่น ออนเซน 5 วัน

TG_PNG เดินทางโดยการบินไทย

ทัวร์ญี่ปุ่น ออนเซน 5 วัน

… ฉลองเทศกาลแห่งความสุข ต้อนรับปีใหม่ 2017 …

เยือนญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย สัมผัสวัฒนธรรมกลิ่นอายสมัยเอโดะ ณ “เมืองคาวาโกเอะ”

พร้อมเปิดประสบการณ์การแช่ออนเซ็นเพื่อสุขภาพในแบบฉบับของญี่ปุ่น

ปกคลุมด้วยหิมะเป็นสีขาวโพลนช่วยสร้างบรรยากาศการแช่ออนเซนของท่านให้สุดแสนพิเศษ

กำหนดการเดินทาง  30 ธ.ค. 60  – 3 ม.ค. 61**

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และสำรองที่นั่งได้ที่ คุณ สุภาพร

ระเบียบการสำรองที่นั่งทัวร์ญี่ปุ่น ** (โทรศัพท์ติดต่อหมายเลขภายใน 146)

  1. สำรอง ที่นั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วัน พร้อมยื่นหลักฐานประกอบการยื่นขอวีซ่าต่างๆ และ เงินมัดจำท่านละ 20,000.- บาท เงินส่วนที่เหลือบริษัทฯ ขอรับชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน
  2. กรณี ที่ท่านไม่สามารถเดินทางไปพร้อมคณะ ได้ด้วยประการใดก็ตาม ทางบริษัทฯ จำเป็นต้องเก็บค่าใช้จ่ายในส่วนที่ท่านชำระไว้ตามระยะเวลาและจำนวน ดังนี้
    2.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 – 45 วัน                100%      ของเงินมัดจำ
    2.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8 – 14 วัน                     50%      ของราคาทัวร์
    2.3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 – 7 วัน                      100%      ของราคาทัวร์

JapanOnsen-NewYear18
Update: 30/10/2017

<<< ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์ได้ที่นี่ >>>