ทัวร์นิวซีแลนด์ 7 วัน (เกาะใต้)

TG_PNGเดินทางโดยการบินไทย

ทัวร์นิวซีแลนด์ 7 วัน (เกาะใต้)

ไคร้สท์เชิร์ช-เทคาโป-เม้าท์คุ้ก-ควีนส์ทาวน์-มิลฟอร์ด ซาวน์

 

กำหนดวันเดินทาง
29 ก.ค. – 4 ส.ค. / 12-18  ส.ค. / 26 ก.ย. – 2 ต.ค. / 20-26 ต.ค.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งล่วงหน้าได้ที่คุณสุภาพร

ระเบียบการสำรองที่นั่ง ** (โทรศัพท์ติดต่อหมายเลขภายใน 146)

  1. สำรองที่นั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วัน พร้อมยื่นหลักฐานประกอบการยื่นขอวีซ่าต่างๆ และ เงินมัดจำท่านละ 20,000.- บาท เงินส่วนที่เหลือบริษัทฯ ขอรับชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน
  2. กรณี ที่ท่านไม่สามารถเดินทางไปพร้อมคณะได้ด้วยประการใดก็ตาม ทางบริษัทฯ จำเป็นต้องเก็บค่าใช้จ่ายในส่วนที่ท่านชำระไว้ตามระยะเวลาและจำนวน ดังนี้
    2.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 – 45 วัน                                                100%      ของเงินมัดจำ
    2.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8 – 14 วัน                                                  50%      ของราคาทัวร์
    2.3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 – 7 วัน                                                    100%

NZ7D-South_SQ

<<< ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์ได้ที่นี่ >>>