ทัวร์ยุโรปตะวันออก 10 วัน

os บินโดยสายการบินออสเตรียน

ทัวร์ยุโรปตะวันออก 10 วัน

สาธารณรัฐเชค ออสเตรีย – สโลวาเกีย ฮังการี

ปร๊าก – คาร์โลวี วารี – เชสกี้ ครุมลอฟ – ลินซ์ – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – หมู่บ้านกรินซิ่ง – กรุงบูดาเปสต์ – โบสถ์แมทธีอัส – ล่องแม่น้ำดานูบ

ท่องเที่ยว 2 เมืองแห่งมรดกโลกซึ่งยังคงไว้ด้วยโบราณสถานและศิลปะล้ำค่ามากมาย    กรุงปร๊าก เมืองที่รวบรวมสถาปัตยกรรมตั้งแต่ยุคโกธิค เรเนสซองส์ บารอก นีโอคลาสสิค ไปจนถึงอาร์ตนูโวไว้ด้วยกัน ดื่มด่ำกับดินแดนคลาสสิคชวนฝันที่ คาร์โลวี วารี  ชม ปราสาทครุมลอฟ            หนึ่งในมรดกโลกที่สร้างเมื่อ ค.ศ. 1250 เยี่ยมชมพระราชวังเชินบรุนน์ พระราชวังฤดูร้อนของราชวงศ์ ฮับบวร์ก บันทึกภาพบรรยากาศโรแมนติคด้วยการล่องเรือตามแม่น้ำดานูบ ผ่านใจกลางเมืองบูดาเปสต์ เมืองที่ได้รับสมญานามว่า “ปารีสของยุโรปตะวันออก”

กำหนดการเดินทาง   **9-18 เมษายน 2561**

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และ สำรองที่นั่งล่วงหน้าได้ที่ คุณ รดา

*** ระเบียบการสำรองที่นั่งทัวร์ยุโรป ***

  1. สำรองที่นั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วัน พร้อมยื่นหลักฐานประกอบการยื่นขอวีซ่าต่างๆ และ เงินมัดจำท่านละ 20,000.- บาท เงินส่วนที่เหลือบริษัทฯ ขอรับชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน
  2. กรณี ที่ท่านไม่สามารถเดินทางไปพร้อมคณะ ได้ด้วยประการใดก็ตาม ทางบริษัทฯ จำเป็นต้องเก็บค่าใช้จ่ายในส่วนที่ท่านชำระไว้ตามระยะเวลาและจำนวน ดังนี้
    2.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 – 45 วัน                                                100%      ของเงินมัดจำ
    2.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8 – 14 วัน                                                  50%      ของราคาทัวร์
    2.3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 – 7 วัน                                                    100%      ของราคาทัวร์

EAST-EUROPE10D_OS_Apr18
Update : 11/1/2018

<<< ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์ได้ที่นี่ >>>