ทัวร์ไอซ์แลนด์ มหัศจรรย์ธรรมชาติ 10 วัน

TG_PNG เดินทางโดยการบินไทย

ไอซ์แลนด์ มหัศจรรย์ธรรมชาติ 10 วัน (รับได้อีกเพียง 6 ท่าน)

เรคยาวิค – บูลลากูน – อาคูเรย์รี่ – ฮูซาวิค – ทะเลสาบมายด์วัทท

เบรดเดลวิค – โจกุลซาร์โลน – วิค – สโกการ์ – เฮลลา – น้ำตกทองคำ

น้ำพุร้อน Geysir – อุทยานแห่งชาติธิงเวลลีร์ – เรคยาวิค

 

กำหนดการเดินทาง   25 ธ.ค. 2560 – 3 ม.ค. 2561**

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และ สำรองที่นั่งล่วงหน้าได้ที่ คุณ รดา

*** ระเบียบการสำรองที่นั่งทัวร์ยุโรป *** (โทรศัพท์ติดต่อหมายเลขภายใน 144)

  1. สำรองที่นั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วัน พร้อมยื่นหลักฐานประกอบการยื่นขอวีซ่าต่างๆ และ เงินมัดจำท่านละ 30,000.- บาท เงินส่วนที่เหลือบริษัทฯ ขอรับชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน
  2. กรณี ที่ท่านไม่สามารถเดินทางไปพร้อมคณะ ได้ด้วยประการใดก็ตาม ทางบริษัทฯ จำเป็นต้องเก็บค่าใช้จ่ายในส่วนที่ท่านชำระไว้ตามระยะเวลาและจำนวน ดังนี้
    2.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 – 45 วัน                                                100%      ของเงินมัดจำ
    2.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8 – 14 วัน                                                  50%      ของราคาทัวร์
    2.3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 – 7 วัน                                                    100%      ของราคาทัวร์

Iceland10D_25Dec
(รับได้อีกเพียง 6 ท่าน)

<<< ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์ได้ที่นี่ >>>