ทัวร์อเมริกาใต้ 17 วัน

เดินทางโดยสายการบิน เอมิเรตส์


ทัวร์อเมริกาใต้ 17 วัน

บราซิล-อาร์เจนตินา-เปรู

กำหนดการเดินทาง    9-25 ส.ค. / 13-29  ก.ย.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และ สำรองที่นั่งล่วงหน้าได้ที่ คุณ รดา

0-2250-8999, 0-2250-9119
www.mdtours.com/nweb
fb.com/mdtourstravel/
Line: @mdtours

✔ ดำเนินการโดย “เอ็ม ดี ทัวร์”
✔ ได้ท่องเที่ยวกับเรา และเราไม่ส่งต่อให้ใคร
✔ “วางใจเมื่อไปกับ เอ็ม ดี ทัวร์”

*** ระเบียบการสำรองที่นั่งทัวร์อเมริกาใต้ ***

  1. สำรองที่นั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วัน พร้อมยื่นหลักฐานประกอบการยื่นขอวีซ่าต่างๆ และ เงินมัดจำท่านละ 80,000.- บาท เงินส่วนที่เหลือบริษัทฯ ขอรับชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน
  2. กรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางไปพร้อมคณะ ได้ด้วยประการใดก็ตาม ทางบริษัทฯ จำเป็นต้องเก็บค่าใช้จ่ายในส่วนที่ท่านชำระไว้ตามระยะเวลาและจำนวน ดังนี้
    2.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 – 45 วัน                  100%      ของเงินมัดจำ
    2.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8 – 14 วัน                        50%      ของราคาทัวร์
    2.3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 – 7 วัน                         100%      ของราคาทัวร์

SOUTH-AMERICA17D_09-25AUG SOUTH-AMERICA17D_13-29SEP

<<< ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์ได้ที่นี่ >>>