ทัวร์แอฟริกาใต้ 8 วัน-Kruger Park

เดินทางโดยสายการบินเคนย่า

ทัวร์แอฟริกาใต้ 8 วัน – Kruger Park

กำหนดการเดินทาง     **16-23 ตุลาคม 2562**

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และสำรองที่นั่งได้ที่ คุณ สุภาพร

*** ระเบียบการสำรองที่นั่งทัวร์แอฟริกา ***

  1. สำรองที่นั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วัน พร้อมยื่นหลักฐานประกอบการยื่นขอวีซ่าต่างๆ และ เงินมัดจำท่านละ 20,000.- บาท เงินส่วนที่เหลือบริษัทฯ ขอรับชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน
  2. กรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางไปพร้อมคณะได้ด้วยประการใดก็ตาม ทางบริษัทฯ จำเป็นต้องเก็บค่าใช้จ่ายในส่วนที่ท่านชำระไว้ตามระยะเวลาและจำนวน ดังนี้

2.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 – 45 วัน           100%      ของเงินมัดจำ

2.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8 – 14 วัน                 50%      ของราคาทัวร์

2.3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 – 7 วัน                  100%      ของราคาทัวร์

S-AFR8D-KRUGER _16Oct
Update: Apr2019

<<< ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์ได้ที่นี่ >>>