คลังเก็บหมวดหมู่: ทัวร์อเมริกา แคนาดา

ทัวร์อเมริกาใต้ 17 วัน

เดินทางโดยสายการบิน เอมิเรตส์


ทัวร์อเมริกาใต้ 17 วัน

บราซิล-อาร์เจนตินา-เปรู

กำหนดการเดินทาง    9-25 ส.ค. / 13-29  ก.ย.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และ สำรองที่นั่งล่วงหน้าได้ที่ คุณ รดา

0-2250-8999, 0-2250-9119
www.mdtours.com/nweb
fb.com/mdtourstravel/
Line: @mdtours

✔ ดำเนินการโดย “เอ็ม ดี ทัวร์”
✔ ได้ท่องเที่ยวกับเรา และเราไม่ส่งต่อให้ใคร
✔ “วางใจเมื่อไปกับ เอ็ม ดี ทัวร์”

*** ระเบียบการสำรองที่นั่งทัวร์อเมริกาใต้ ***

 1. สำรองที่นั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วัน พร้อมยื่นหลักฐานประกอบการยื่นขอวีซ่าต่างๆ และ เงินมัดจำท่านละ 80,000.- บาท เงินส่วนที่เหลือบริษัทฯ ขอรับชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน
 2. กรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางไปพร้อมคณะ ได้ด้วยประการใดก็ตาม ทางบริษัทฯ จำเป็นต้องเก็บค่าใช้จ่ายในส่วนที่ท่านชำระไว้ตามระยะเวลาและจำนวน ดังนี้
  2.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 – 45 วัน                  100%      ของเงินมัดจำ
  2.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8 – 14 วัน                        50%      ของราคาทัวร์
  2.3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 – 7 วัน                         100%      ของราคาทัวร์

SOUTH-AMERICA17D_09-25AUG SOUTH-AMERICA17D_13-29SEP

<<< ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์ได้ที่นี่ >>>

ทัวร์อเมริกาตะวันตก9วัน

brเดินทางโดยสายการบินอีวาร์

ทัวร์อเมริกาตะวันตก 9 วัน

ลอสแองเจลีส–ยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ–ถนนสายดวงดาว ฮอลลิวู้ดบูเลอวาร์ด

ลาสเวกัส–เอ้าท์เล็ทออนทาริโอ้ มิลส์ –เขื่อนฮูเวอร์–โชว์สุดอลังการ–อุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนย่อน

ซานฟรานซิสโก–ล่องเรือชมอ่าว–สะพานโกลเด้นเกท–ทวินพีค–ฟิชเชอร์แมนวาล์ฟ–นาปาวัลเลย์

กำหนดการเดินทาง  14-22 ตุลาคม 2559**
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และสำรองที่นั่งได้ที่ คุณ สุภาพร

ระเบียบการสำรองที่นั่งทัวร์อเมริกา *** (โทรศัพท์ติดต่อหมายเลขภายใน 146)

 1. สำรองที่นั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วัน พร้อมยื่นหลักฐานประกอบการยื่นขอวีซ่าต่างๆ และ เงินมัดจำท่านละ 30,000.- บาท เงินส่วนที่เหลือบริษัทฯ ขอรับชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน
 2. กรณี ที่ท่านไม่สามารถเดินทางไปพร้อมคณะ ได้ด้วยประการใดก็ตาม ทางบริษัทฯ จำเป็นต้องเก็บค่าใช้จ่ายในส่วนที่ท่านชำระไว้ตามระยะเวลาและจำนวน ดังนี้
  2.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 – 45 วัน         100%      ของเงินมัดจำ
  2.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8 – 14 วัน               50%      ของราคาทัวร์
  2.3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 – 7 วัน                100%      ของราคาทัวร์

หลักฐานการขอวีซ่าอเมริกา** (ยื่นด้วยตนเอง) เข้าไปสมัครขอวีซ่าได้ที่   http://thailand.us-visaservices.com

 1. พาสปอร์ต : ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 2. รูปถ่าย : ใช้รูปขนาด 5 ซม. คูณ 5 ซม. จำนวน 2 รูป
 3. หลัก ฐานทางการเงิน : ให้นำสมุดฝากประจำ, ออมทรัพย์ตัวจริง หรือ ถ้าฝากบัญชีกระแสรายวัน ให้นำสเตทเม้นท์ที่ธนาคารส่งไปที่บ้านประจำทุกเดือน ระยะ 6 เดือนย้อนหลัง (จำนวนเงินคงเหลือควรเป็นเลขหกหลักขึ้นไป)
 1. หลักฐานการทำงาน :
  * ค้าขาย          ให้นำทะเบียนพาณิชย์ หรือหนังสือรับรองหุ้นส่วนที่มีชื่อผู้เดินทาง
  * พนักงาน         ให้นำหนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้างว่า ทำงานเมื่อไร,ตำแหน่งอะไร, เงินเดือนเท่าไร, ลาหยุดพักเป็นเวลานานเท่าไร
  * นักศึกษา       ต้องมีจดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษาที่ตนศึกษาอยู่
 1. ทะเบียนบ้าน
 2. ทะเบียนสมรส

(เอกสารทุกฉบับใช้เอกสารฉบับจริง ณ วันสัมภาษณ์)

W-USA9D_BR_Oct16

<<< ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์ได้ที่นี่ >>>

ทัวร์แคนาดา 10 วัน

cx เดินทางโดยสายการบินคาเธ่ห์ แปซิฟิก
ทัวร์แคนาดา 10 วัน

โตรอนโต้ – ซี เอ็น ทาวเวอร์ – ล่องเรือชมน้ำตกไนแองการ่า
คาลการี – บานฟ์ – เลคหลุยส์ – แวนคูเวอร์ – วิคตอเรีย

กำหนดการเดินทาง  17-26 ก.ย. 2559** / 6 – 15 ต.ค. / 13 – 22 ต.ค.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และสำรองที่นั่งได้ที่ คุณ สุภาพร

ระเบียบการสำรองที่นั่งทัวร์อเมริกา *** (โทรศัพท์ติดต่อหมายเลขภายใน 146)

 1. สำรองที่นั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วัน พร้อมยื่นหลักฐานประกอบการยื่นขอวีซ่าต่างๆ และ เงินมัดจำท่านละ 30,000.- บาท เงินส่วนที่เหลือบริษัทฯ ขอรับชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน
 2. กรณี ที่ท่านไม่สามารถเดินทางไปพร้อมคณะ ได้ด้วยประการใดก็ตาม ทางบริษัทฯ จำเป็นต้องเก็บค่าใช้จ่ายในส่วนที่ท่านชำระไว้ตามระยะเวลาและจำนวน ดังนี้
  2.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 – 45 วัน         100%      ของเงินมัดจำ
  2.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8 – 14 วัน               50%      ของราคาทัวร์
  2.3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 – 7 วัน                100%      ของราคาทัวร์

CANADA10D_Sep16
CANADA10D_Oct16   Update: 3/8/16

<<< ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์ได้ที่นี่ >>>