ทัวร์ลิทัวเนีย-ลัตเวีย-เอสโทเนีย-ฟินแลนด์ 8 วัน

เดินทางโดยสายการบิน ฟินแอร์

ทัวร์ลิทัวเนีย-ลัตเวีย-เอสโทเนีย-ฟินแลนด์ 8 วัน

ท่องเที่ยวชม 4 นครหลวงอันงามสง่าตื่นตากับความงามของสถาปัตยกรรมอันโดดเด่นแห่ง TEMPPELIAUKIO CHURCH นำท่านล่องเรือข้ามทะเลบอลติค เที่ยวชมเมืองทัลลิน ริก้าและวิลนีอุส         เมืองแห่งมรดกโลกที่ยังคงมนต์เสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั่วโลก ลัดเลาะสู่เมืองเก่า เจ้าของสมญานาม

“กรุงโรมแห่งบอลติค” พิเศษไปกว่านั้นชื่นชมกับความงามของปราสาทสวย

บนเกาะในทะเลสาบเกรฟ รวมถึงสัมผัสบรรยากาศแห่งสันติภาพภายหลังม่านเหล็กล่มสลาย

กำหนดการเดินทาง    20-27 ตุลาคม 2561**

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และ สำรองที่นั่งล่วงหน้าได้ที่ คุณ รดา

0-2250-8999, 0-2250-9119
www.mdtours.com/nweb
fb.com/mdtourstravel/
Line: @mdtours

✔ ดำเนินการโดย “เอ็ม ดี ทัวร์”
✔ ได้ท่องเที่ยวกับเรา และเราไม่ส่งต่อให้ใคร
✔ “วางใจเมื่อไปกับ เอ็ม ดี ทัวร์”

*** ระเบียบการสำรองที่นั่งทัวร์ยุโรป ***

  1. สำรองที่นั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วัน พร้อมยื่นหลักฐานประกอบการยื่นขอวีซ่าต่างๆ และ เงินมัดจำท่านละ 30,000.- บาท เงินส่วนที่เหลือบริษัทฯ ขอรับชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน
  2. กรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางไปพร้อมคณะ ได้ด้วยประการใดก็ตาม ทางบริษัทฯ จำเป็นต้องเก็บค่าใช้จ่ายในส่วนที่ท่านชำระไว้ตามระยะเวลาและจำนวน ดังนี้
    2.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 – 45 วัน                                                100%      ของเงินมัดจำ
    2.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8 – 14 วัน                                                  50%      ของราคาทัวร์
    2.3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 – 7 วัน                                                    100%      ของราคาทัวร์

Lithuania-Latvia-Estonia-Finland8D_Oct18

<<< ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์ได้ที่นี่ >>>