News & Promotion !!

**โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบิน** << Click


tax free japan2014b

ท่านรู้หรือไม่ สินค้าปลอดภาษีในญี่ปุ่น ได้เพิ่มหมวดหมู่ ได้รับการยกเว้นภาษีมากขึ้นจากเดิม..

นับว่าเป็นข่าวดี หลังจากที่ทางญี่ปุ่นได้มีการประกาศปรับเพิ่มภาษีเพื่อการบริโภคขึ้นมาเป็น 8% มาก่อนหน้านี้
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ทางญี่ปุ่นก็ได้กำหนดเพิ่มหมวดหมู่ของสินค้าที่นักท่องเที่ยวต่างชาติ สามารถที่จะซื้อได้โดยได้รับการยกเว้นภาษี  ดังนี้
tax free japan2014

japan.go.jp

1. สินค้าใหม่ที่เพิ่มเติมเข้ามา เป็นสินค้าจำพวกใช้แล้วหมดไป เช่น ขนม อาหาร และเครื่องสำอาง ซึ่งกำหนดไว้ว่าต้องซื้อภายในร้านเดียวกันและวันเดียวกัน มีมูลค่าตั้งแต่ 5,000 – 500,000 เยน

2. สินค้าสำหรับอุปโภคทั่วไป (ของเดิม) เช่น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เครื่องประดับ เครื่องใช้ไฟฟ้า ฯลฯ จะได้รับการยกเว้นภาษีสำหรับการซื้อสินค้าภายในร้านเดียวกันและวันเดียวกัน มีมูลค่าตั้งแต่ 10,000 เยนขึ้นไป
**ยกเว้นในจุดประสงค์ทางการค้าและการจำหน่ายต่อ**

– ผู้ที่จะซื้อสินค้าได้ ต้องเป็นนักท่องเที่ยวที่เป็นต่างชาติ ที่พำนักในญี่ปุ่นไม่เกิน 6 เดือน
– ร้านค้าที่ร่วมรายการต้องมีสัญลักษณ์ Japan Tax Free Shop
– ต้องแสดงพาสปอร์ตทุกครั้งเมื่อซื้อสินค้า โดยเจ้าหน้าที่จะแนบเอกสารการคืนภาษีไว้ในพาสปอร์ต เพื่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรจะเก็บไว้ตอนขาออกนอกประเทศ


ประกาศย้ายสำนักงานหนังสือเดินทางฯ บางนา

สำนักงานหนังสือเดินทางฯ บางนา ที่เซ็นทรัล บางนา
จะเปิดให้บริการวันสุดท้ายในวันพฤหัสบดีที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗

และตั้งแต่วันอังคารที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป
ประชาชนสามารถขอรับ   บริการหนังสือเดินทางได้ที่
สำนักงานหนังสือเดินทางฯ บางนา-ศรีนครินทร์

ศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์ ชั้น ๒ โซน E
เวลาทำการ ๐๘.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.

news_other-20141124-101953-0

ข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ
๐๙๓ ๐๑๐ ๕๒๔๖

ที่มา
http://www.consular.go.th/


ข้อควรระวังก่อนเดินทาง !!

ในปัจจุบันอุปกรณ์อิเลคโทรนิคต่างๆ เป็นสิ่งสำคัญในการสื่อสาร ในขณะที่ผู้เดินทางอยู่ต่างประเทศเป็นอย่างมาก ทำให้แบตเตอรี่สำรองเป็นสิ่งสำคัญที่นักเดินทางส่วนมาก ต้องพกติดตัวไปด้วยทุกครั้ง

เนื่องด้วยความปลอดภัยและเพื่อเป็นการป้องกันความวุ่นวายที่อาจเกิดขึ้นที่ เคาเตอร์เช็คอินท์ของแต่ละสายการบิน จึงมีข้อมูลที่น่าสนใจ ที่ท่านสามารถนำไปปฎิบัติหรือเตรียมตัว ก่อนขึ้นเครื่องได้

NjpUs24nCQKx5e1DGUN3WBrEMAJSQvQl5gX9Wg0f1EA

IATA ได้กำหนดมาตรการเกี่ยวกับการนำแบตเตอรี่สำรองขึ้นไปบนเครื่องบินดังนี้

  1. แบตเตอรี่สำรองสามารถนำใส่กระเป๋าติดตัวถือขึ้นเครื่องบินได้ในจำนวนและปริมาณที่จำกัด ได้แก่

1.1 แบตเตอรี่สำรองที่มีความจุไฟฟ้าน้อยกว่า 20,000 mAh หรือน้อยกว่า 100 Wh สามารถนำขึ้นเครื่องได้ไม่มีการจำกัดจำนวน **

1.2 แบตเตอรี่สำรองที่มีความจุไฟฟ้า 20,000 – 32,000 mAh หรือ 100-160 Wh สามารถนำขึ้นเครื่องได้ไม่เกินคนละ 2 ก้อน **

1.3 แบตเตอรี่สำรองที่มีความจุไฟฟ้ามากกว่า 32,000 mAh หรือ 160 Wh ห้ามนำขึ้นเครื่องในทุกกรณี

  1. ห้ามนำแบตเตอรี่สำรองใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใต้เครื่องในทุกกรณี 

หมายเหตุ : ทั้งนี้จากประสบการณ์ที่ทางบริษัทฯ เอ็ม ดี ทัวร์ เคยพบ โดยเฉพาะผู้ที่เดินทางออกจากประเทศจีน อาจมีกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดกว่าที่ระบุไว้ โดยอาจกำหนดไว้ที่ แบตเตอรี่ 1 ก้อน ต่อ 1 คนเท่านั้น **

ที่มา http://www.thaiairways.com/th_TH/news/news_announcement/news_detail/batteries.page?

 

วางใจเมื่อไปกับ เอ็ม ดี ทัวร์ (ทัวร์ต่างประเทศ ท่องเที่ยวทั่วโลก) +662-250-8999

%d bloggers like this: