Visa ข้อมูลทางด้านวีซ่า


**คำแนะนำ สำหรับการเตรียมตัว เพื่อยื่นวีซ่าท่องเที่ยว**

ทางบริษัทฯ ขออนุญาติแนะนำให้ท่าน พิจารณาตัดสินใจ สำรองที่นั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 2-3 เดือน เพื่อป้องกันปัญหา ในการยื่นวีซ่าในกลุ่มประเทศยุโรปหรือ เชงเกน (schengen) โดยเฉพาะในช่วงฤดูท่องเที่ยว ที่มีปริมาณนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ทำให้คิวในการขอยื่นวีซ่าในแต่ละสถาณฑูตมีจำนวนจำกัด และอาจทำให้ล่าช้ากว่ากำหนดได้ ซึ่งเกิดปัญหานี้ขึ้นทุกๆปี โดยเฉพาะช่วงเมษายน และช่วงปลายปี ทั้งนี้ ท่านสามารถเตรียมความพร้อมส่วนตัว ทั้งช่วงกำหนดวันเดินทางที่แน่นอน วันลา หรือหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงวันเดินทางที่ท่านได้ทำจองไว้แล้ว พร้อมทั้งเอกสารต่างๆ ที่จะต้องยื่นประกอบการขอวีซ่า ที่เป็นไปตามข้อกำหนดของทางสถานฑูต ที่อาจจะมีความแตกต่างกัน และความเข้มงวดที่ไม่เหมือนกัน และอาจมีการเปลี่ยนแปลงจากทางสถาณฑูตอยู่เป็นระยะ (ขึ้นอยู่กับโปรแกรมทัวร์และสถาณฑูตที่จะยื่นวีซ่า) ทั้งนี้ ท่านจะได้รับคำแนะนำรายละเอียดต่างๆจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ที่ท่านติดต่อ หรือสามารถสอบถามกับเจ้าหน้าที่แผนกวีซ่า ของ เอ็ม ดี ทัวร์ ได้โดยตรง

** ขอสงวนสิทธิ์ในกรณี ท่านที่เคยยื่นวีซ่ามาก่อนหน้าไม่ว่าสถานฑูตไหนก็ตาม เมื่อมีการยื่นขอวีซ่าใหม่ในสถาณฑูตเดิม อาจมีการขอเอกสารเพิ่มเติมที่ ไม่เหมือน จากครั้งก่อน ซึ่งบางกรณีอาจเป็นไปตามการร้องขอจากทางสถาณฑูต และมีรายละเอียดที่แตกต่างกันตามความเหมาะสม  **


 

แจ้งการเปลี่ยนแปลงระบบการยื่นวีซ่าในกลุ่มประเทศ Schengen(ยุโรป)

เนื่องจากขณะนี้สถานทูตในเครือ Schengen ในทุกสถานทูตจะเริ่มทำวีซ่าด้วยระบบใหม่ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 เป็นต้นไป

เพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงใหม่ของประเทศสมาชิกในกลุ่มเชนเก้น สถานทูตทุกสถานทูตประจำประเทศไทยจะมีการปรับเปลี่ยนขั้นตอนการสมัครวีซ่าทุกประเภท เริ่มตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 ที่ผ่านมา โดยใช้ระบบ วีซ่าไบโอเมตริกซ์ ผู้ที่ประสงค์ยื่นคำร้องขอวีซ่าจะต้องมายื่นเอกสารด้วยตนเอง เนื่องจากจะมีการบันทึกข้อมูลทางกายภาพของผู้สมัคร  (สแกนลายนิ้วมือและถ่ายภาพดิจิตอล) ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการยื่นวีซ่าได้ ข้อมูลของผู้สมัครจะได้รับบันทึกไว้ในระบบฐานข้อมูลวีซ่า (Visa Information System VIS) เป็นระยะเวลา 5 ปี และประเทศสมาชิกในกลุ่มเชนเก้นสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้

ดังนั้นจึงขอความกรุณาลูกค้าทุกท่าน เตรียมพร้อม หลังจากได้รับการนัดหมายจากทางเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทฯ  และหากท่านมีความจำเป็นไม่สะดวกในวันที่จองคิวไว้ กรุณาแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อเตรียมการนัดหมายใหม่กับทางสถานฑูตในวันอื่นๆ ที่ยังมีคิวว่างต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และต้องขออภัยต่อลูกค้าทุกท่านมา ณ ที่นี้ด้วย
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม แผนกวีซ่าได้ที่โทร. 0-2250-8999 หรือ 0-2250-9119 กด 4

 


**ประกันการเดินทาง เมื่อต้องเดินทางไปต่างประเทศ หรือเพื่อยื่นวีซ่า**

สามารถชำระเงินออนไลน์ และสามารถพิมพ์กรมธรรม์ เพื่อนำไปใช้งาน ได้ทันที !!

**เพื่อประโยชน์ในการเดินทางของท่าน ในการเดินทางไปต่างประเทศ**
ให้ความคุ้มครองทั้งอุบัติเหตุ สุขภาพ รวมถึงสัมภาระ และการล่าช้าจากสายการบินต่างๆ
ทั้งนี้เป็นไปตามแพลนที่ท่านเลือก ซึ่งมีรายละเอียดที่แตกต่างกัน กรุณาศึกษาแผนการคุ้มครองฯ ก่อนชำระเงินทุกครั้ง**


<<< ทำประกันการเดินทางออนไลน์ กรุณาคลิ๊กที่นี่ >>>

วางใจเมื่อไปกับ เอ็ม ดี ทัวร์ (ทัวร์ต่างประเทศ ท่องเที่ยวทั่วโลก) +662-250-8999

%d bloggers like this: