คลังเก็บป้ายกำกับ: ทัวร์แคนาดา9วัน

ทัวร์แคนาดา 10 วัน

cx เดินทางโดยสายการบินคาเธ่ห์ แปซิฟิก
ทัวร์แคนาดา 10 วัน

โตรอนโต้ – ซี เอ็น ทาวเวอร์ – ล่องเรือชมน้ำตกไนแองการ่า
คาลการี – บานฟ์ – เลคหลุยส์ – แวนคูเวอร์ – วิคตอเรีย

กำหนดการเดินทาง  17-26 ก.ย. 2559** / 6 – 15 ต.ค. / 13 – 22 ต.ค.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และสำรองที่นั่งได้ที่ คุณ สุภาพร

ระเบียบการสำรองที่นั่งทัวร์อเมริกา *** (โทรศัพท์ติดต่อหมายเลขภายใน 146)

  1. สำรองที่นั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วัน พร้อมยื่นหลักฐานประกอบการยื่นขอวีซ่าต่างๆ และ เงินมัดจำท่านละ 30,000.- บาท เงินส่วนที่เหลือบริษัทฯ ขอรับชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วัน
  2. กรณี ที่ท่านไม่สามารถเดินทางไปพร้อมคณะ ได้ด้วยประการใดก็ตาม ทางบริษัทฯ จำเป็นต้องเก็บค่าใช้จ่ายในส่วนที่ท่านชำระไว้ตามระยะเวลาและจำนวน ดังนี้
    2.1 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 – 45 วัน         100%      ของเงินมัดจำ
    2.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8 – 14 วัน               50%      ของราคาทัวร์
    2.3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 – 7 วัน                100%      ของราคาทัวร์

CANADA10D_Sep16
CANADA10D_Oct16   Update: 3/8/16

<<< ดาวโหลดโปรแกรมทัวร์ได้ที่นี่ >>>